Ovu godinu ćemo pamtiti i po zajedničkoj Umri, naših aktivista koji već jedno desetljeće predano rade na realizaciji naših mnogobrojnih aktivnosti.
Često ponavljamo da smo elhamdulillah kroz naš zajednički rad postali jedna velika porodica, što se između ostalog može vidjeti i na ovom videu.
Niti riječima niti slikama se može dočarati nivo emocija koji smo mi doživjeli na ovom putovanju.
Sa željom da približimo dio atmosfere objavljujemo ovaj kratki video zapis.
Nadamo se da će biti podstrek svima da cijenimo i čuvamo blagodati koje uživamo.
Divan li je Allah Gospodar, divna li je vjera islam, divan li je Muhamed poslanik, salallahu alejhi ve selem.