Udruženje za promicanje pozitivnih vrijednosti „Oaza“ iz Tuzle, već duži niz godina radi na polju edukacije, humanitarnog rada i društvenog aktivizma na području našeg grada, ali i šire. Iza nas su mnogobrojni projekti. Pomoć potrebnim, saradnje sa mnogim javnim institucijama, društveno korisne aktivnosti itd. U takvom radu vodimo se altruističkim radom i pristupom, te kao neprofitna organizacija u svom decenijskom postojanju ponosno ističemo da smo uspjeli da realizujemo više od hiljadu projekata i zasebnih aktivnosti. Te da budemo upravo ono što je sadržano u našem nazivu, a to je promotor pozitivnih vrijednosti u društvu.

Posebno zadovljstvo nam predstavlja činjenica da smo kao takvi prepoznati od strane mnogobrojnih vladinih i nevladinih organizacija, javnih ustanova, društvenih aktivista, naših sugrađana i sugrađanki, te društva u cjelini.

Kao udruženje koje radi i djeluje pod predznakom „islamsko“, osjećamo posebnu odgovornost da naš rad bude prije svega u skladu sa proklamovanim vrijednostima vjere islama, s ciljem traženja zadovoljstva Uzvišenog Stvoritelja,  u skladu sa univerzalnim vrijednostima društva i zajednice. Kao svjesna islamska omladima, Bosanci i Hercegovci, bošnjaci i bošnjakinje, naš cilj kojeg posebno ističimo jeste jačanje državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta jedine nam domovine.Kao muslimani i muslimanke nastojimo da jačamo našu najznačajniju vjersku i nacionalnu instituciju, Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, institut reis-ul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zatim sve institucije i organe u okviru Islamske zajednice. Naročito ističući značaj obrazovnih institucija poput mekteba, medresa i fakulteta islamskih nauka. Kao ponosni članovi Islamske zajednice aktivni smo u naših lokalnih džematima kako pojedinačno tako i organizaciono. Pojedinačno, kroz džematske odbore i džematske aktivnosti. Organizaciono, kroz projekte pomoći i podrške džematima u našem medžlisu i muftijstvu. Kao i sa drugim muftijstvima, potencirajući povratničke džemate.

U svom radu Oaza nastoji da djeluje inkluzivno i integrativno, omogućavajući svakom pojedincu i radniku za islam da svoj rad i energiju iskoristi kroz neki od naših projekata. Tokom trinaest godina našeg postojanja s ponosom ističemo da je kroz više od hiljadu projekata i aktivnosti, svoj doprinos dalo više hiljada članova, saradnika, simpatizera i donatora. Prvenstvno ističući značaj vjere u životu svakog pojedinca, države Bosne i Hercegovine,  jačanje  državnih institucija, rad u skladu sa zakonom, poštivanje normi i pravila države, poštivanja drugih naroda i narodnosti, značaj jačanja muslimanskog safa, nacionalne svijesti, društveno-političkih prilika u kojima se nalazimo, te posebno okupljanja oko nazjnačajnije vjerske i nacionalne institucije u našoj domovini, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,  poštujući njene norme i pravila.

Svjesni da je naš narod podjeljen na nacionalnom, političkom, vjerskom, teritorijalnom i mnogim drugima nivoima društvene svakodnevnice susretali smo se sa pojedincima koji imaju različite ili djelimično drugačije stavove na neka od gore navedenih pitanja. Različiti stavovi po određenom pitanju nisu nas spriječili da uvažavamo raznosvrsnost i pluralizam mišljenja u tom pogledu, vodeći se riječima uvaženog reisul-uleme dr. Husein ef. Kavazovića: „Mi nemamo nijednog bošnjaka viška“.

Svoje stavove i mišljenja smo proklamovali kroz naše projekate, od kojih su gotovo apsolutna većina javnog karaktera i mogu se veoma lahko pronaći putem naših glasila. S ponosom ističemo da naš rad broji višemilionske preglede i da je kao takav javan i transparentan, te samim tim dostupan široj javnosti. Stavovi pojedinaca u okviru nekih od ovih projekata ne oslikavaju naše stavove. Duboko uvažavamo kompleksnost našeg društva i eventualnu mogućnost iskorištavanja imena i renomea naše organizacije, s ciljem izražavanja pojedinačnih stavova i mišljenja o aktuelnim pitanjima. Ipak,  historijat udruženja Oaza i njena transparentnost u radu, su više nego dovoljni da se stavovi, vrijednosti  i ideje vodilje u našem radu, na veoma lagan i jednostavan način uoče i utvrde.

Također, stojimo na raspolaganju svim dobronamjernim pojedincima i organizacijama, za  informisanje o našem radu. Na sve druge vidove nedobronamjernih opaski i reakcija, nećemo se obazirati, kao što nismo ni u proteklih trinaest godina. Akobogda nastavljamo sa predanim radom, puštajući da on govori umjesto nas.

Na kraju, iskreno molimo Uzvišeg Allaha da nas usmjeri ka onome s čim je On zadovoljan, da sve bošnjake-muslimane okupi i ojača naše redove, da nam čuva našu domovinu i sve institucije i organizacije koje nas ujedinjuju i okupljaju, te da nam podari ustrajnosti u radu za Njegovu vjeru i razumjevanja prema drugom i drugačijem. Allahumme amin.