OČISTIMO NAŠE ULICE – SPASIMO ŽIVOT ŠKOLARACA

Aktivisti udruženja Oaza sa nekolicinom volontera i lokalnih mještana uspješno su završili akciju pod nazivom „ Očistimo naše ulice – Spasimo život školaraca „ koja je bila održana 1. Februara 2017 god. u naselju Solina – Brđani.
Očistili smo trotoare ( oko 500 m ), koji su bili neprohodni, od naslaga snijega i leda te omogućili školarcima nesmetan put do škole i nazad. Velika opasnos je bila za njih, jer su se kretali po cesti, te ugrožavali svoj život a i ometali saobraćaj.
Iskreno se zahvaljujemo našim vrijednim aktivistima, te volonterima i mještanima koji su nas pomogi u ovoj akciji koja je od društvenog značaja.

VAŠA „ OAZA“.