Video prilog sa “Javnog iftara” ispred džamije kralja Abdullah u Tuzli, koji je održan 17. juna 2017 godine, u organizaciji udruženja “Oaza”, medžlisa Islamske zajednice Tuzla i džemata džamije kralja Abdullaha.
Ovim putem želimo svima da se zahvalimo na ukazanom povjerenju i podršci u realizaciji ovog projektra.
Da vas Allah nagradi svakim dobrom, i ukabuli vam vaša dobra djela.
Oaza Tuzla