Za dodjelu stipendija studentima sa područja Tuzlanskog kantona za akademsku 2021/2022 godinu za koje finansijska sredstva osigurava udruzenje Oaza i Fondacija “Pero”

1. Opći kriteriji i uvjeti

Državljanin Bosne i Hercegovine,

Mjesto prebivališta na području Tuzlanskog

Redovan student javne visokoškolske ustanove Univerziteta u Tuzli

Socio-ekonomski status i otežani uslovi života,

Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju.

2. Potrebna dokumentacija

Uvjerenje o državljanstvu,

Kopija lične karte i prijavnice mjesta boravka,

Kućna lista,

Za studente koji po prvi put upisuju prvu godinu studija, potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedočanstvo ili neki drugi odgovarajući dokument),

Uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili kopiju indeksa sa ocjenama. Novoupisani studenti/ice predaju kopiju prve stranice indeksa.

Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine ili primanja po bilo kojem drugom osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti,

Ukoliko je student bez jednog ili oba roditelja, koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja te oni kojima su oba roditelja nezaposlena dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).

3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije

Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa studentima stipendistima da će obezbijediti 14 stipendija za studente u visini od 1000,00 KM. Dinamika isplate stipendija će biti
regulisana Ugovorom između Fondacije i stipendiste.

4. Način i rok prijave na Konkurs

Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na sljedecem linku.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 17.02.2022 godine do 16:00 sati.

U slučaju tehničkih problema prilikom apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na oazatuzla@yahoo.com ili telefonom na broj 00387 61 883 432

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.