Es-Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu,

Danas (19. aprila 2022) je “Oaza Tuzla”, u suradnji sa Fondacijom “Pero” upriličila iftar za studentice koje borave u hotelu za studentice “Dorrah”.

Obezbjeđeno je 36 iftara, kako za studentice koje borave u hotelu za studentice “Dorrah”, tako i za stipendistice udruženja “Oaza” i fondacije “Pero”.

Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način učestvovali u planiranju i realizaciji iftara za studentice.