Mnogo je hajra u ovom vaktu, mnogo je pomagača islama među nama, ma kako god vam danas predstavljali.
Zato, sve što treba da uradimo jeste da upućujemo dovu za Ummet, društvo u kojem živimo, zajednicu, a ne da kritikujemo, jer možda tom kritikom nekoga nepravedno iskritikujemo, generalizirajući, a dovom možemo samo hajr postići.

Uzvišeni Allah je dao da među nama žive ljudi nama naizgled ni po čemu posebni. Mi ih možda u svakodnevnici i ne primjećujemo, da Allah oprosti, možda se i ogriješimo od njih, a oni kod Allaha možda imaju visoko mjesto.
Među nama ima ljudi koji svakodnevno kupuju sebi vrtove u Džennetskim ljepotama, dajući prolazno za vječno.
Doista je trgovina sa Allahom, jedina trgovina u kojoj je istinski uspjeh koji kraja nema.

Znate sigurno za slučaj kada je Ebu Dahdah, radijallahu anhu, jednoga dana, čuvši ajet koji je Uzvišeni subhanehu ve te'ala objavio Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio“ (El-Hadīd, 11.), dođe do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga upita: “O Allahov Poslaniče , je li to Allah traži od nas zajam da mu damo?” – ” Jeste!” – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi we sellem. “A šta je zauzvrat, šta je nagrada?” – upita Ebu Dahdah? “Džennet!” – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi we sellem.
“Tako mi Allaha, ja dajem svoj voćnjak palmi na Allahovom putu!” – reče Ebu Dahdah, radijallahu anhu.
Kupio sebi Džennet, Ebu Dahdah, radijallahu anhu.

Danas smo imale priliku svjedočiti situaciji kada insan odluči da stupi u trgovinu sa Allahom, zalažući prolazno za vječno. Donio je veliku svotu novca, kao pomoć našem projektu “Hidžab za sestre”, ne rekavši ni ko je, ni koliko je donio, ostavivši svoj zalog prvenstveno pred Uzvišenog, a potom pred nas, te se bez mnogo priče uputi natrag ka vratima.

Allaha molimo da ovaj njegov zalog bude za mjesto u najvišim perivojima Dženneta, a prije toga da mu to Uzvišeni subhanehu ve te'ala učini zaštitom od Džehennemske vatre.
Allah neće dati da se neki hajr raširi, a da ga oni dobri među ljudima ne pomažu.
Allah da primi svakome od nas naše zaloge, ma koliki oni bili, jer kod Allaha ništa nije malo ako je nijjet ispravan.
Molimo Ga da ovog insana uvede u Svoj hlad, onda kada drugog hlada osim Njegovog ne bude, i da bude njime zadovoljan, a i nama ostalima.
Allahumme amin.

“Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio“
(El-Hadīd, 11.)