In Društvene

Iftar za djecu bez roditeljskog staranja

Dana 07 juna 2018. god. UG „Oaza Tuzla“ upriličilo je iftar za nekoliko korisnika „Doma za djecu bez roditeljskog staranja“. U ugodnoj atmosferi druženja sa aktivistima i aktivistkinjama našeg udruženja saznali smo nešto više o njihovom radu i djelovanju, te dogovorili druženja i posjete u budućnosti.

Korisnike i osoblje Doma za djecu bez roditeljskog staranja obradovali smo skromnim poklonima.

Veliko hvala restoranu Saranda i njegovim uposlenicima na gostoprimstvu, divnoj djeci koja su prihvatila naš poziv i odazvala se iftaru te svima koji su doprinijeli na bilo koji način u realizaciji spomenutog iftara. Posebno se zahvaljujemo članicama ženskog sektroa Oaze koje su velikim dijelom novčano podržale ovaj projekat.