In Aktuelnosti,Edukativne

FORMALIZAM U VJERI – hafiz mr. Adnan Mrkonjić, prof.

Šta znači FORMALIZAM?  To je pravac koji se zalaže samo za formu, a zapostavlja srž određene materije. Pretjeranost u čuvanju usatljenih formi u nekom radu, bukvalno shvatanje propisa i ne vođenje računa o cilju i suštini. Ovaj “pravac” svjesno uzima maha u vjerskim redovima, koji su se predali spoljašnosti, okupirani vanjskim izgledom zanemaruju suštinu, jezgru i bit vjere. Odlaze od polazne tačke, gube temeljitost u ibadetu, te forma vlada njihovim životom. Zato je od suštinske važnosti progovoriti na ovu temu. 

Naš uvaženi hafiz Adnan Mrkonjić prosvijetlio je put kojim vodi forma i kako se zaštiti od iste, a kao i svaka bolest i ova ima svoje uzroke i posljedice, ali lijek. Oni koji pribjegavaju formi najčešće pri sebi imaju nekoliko simptoma. Od ostavljanje namaza, preko neredovnog učenja Kur’ana, do lošeg morala. Pretjerivanje sa mubah stvarima, činjenje grijeha, a finalni simptom je okretanje lica dunjaluku, te potpuno zanemarivanje Allahove vjere. 

Allahov govor je lijek za sve bolesti, rješenje se nalazi u časnom Kur’anu, u sunnetu Poslanika, sallalahu alejhi we sellem, u druženju sa pobožnim, te u iskrenoj dovi.   

 Molimo Uzvišenog Allaha da nagradi našeg Profesora na prelijepom i sveobuhvatnom predavanju, naše organizatore i sve one koji su došli u potrazi za znanjem.  Amin!

28 mart 2018 god.